קישורים חלופיים להורדה ולהאזנה

לא פעם קורה שהקישורים המוטמעים באתר המפנים להקלטות הפרקים המאוחסנים באתר iCast אינם פעילים. במצבים שכאלו, ניתן להאזין לכל הפרקים דרך עמוד זה. ניתן גם להוריד את הפרקים באמצעות לחיצה על הקישור המתאים לכל פרק.

פרק 1 – לצום יומיים בגלל קו דימיוני. על קו התאריך.

פרק 2 – 'האדם דומה לכינור: אם הוא שלם בלי פגם, הריהו מנגן'. על רבי ישראל סלנטר ותנועת המוסר.

פרק 3 – התקוממות, מלחמת אחים, חורבן והתאוששות. על המרד הגדול ורבן יוחנן בן זכאי (חלק א').

פרק 4 – התקוממות, מלחמת אחים, חורבן והתאוששות. על המרד הגדול ורבן יוחנן בן זכאי (חלק ב').

פרק 5 – אז להחזיר לנורווגים את הארנק? על השבת אבדה.

פרק 6 – ווידויו של פינוקיו. על תשובה ותיקון עצמי.

פרק 7 – תפילה או התפלה? על סוכות ואמונה בצל העידן המודרני.

פרק 8 – משיח שקר. על שבתי צבי.

פרק 9 – מאי חנוכה? על מרד המקבים.

פרק 10 – מנהרה או גשר? על דין, פשרה וגישור.

פרק 11 – הספרדי שבא מבגדד. על תולדות האשכנזים והספרדים.

פרק 12 – לא סיפורי פיות. על אגדות חז"ל.

פרק 13 – עלייה ראשונה? הוויכוח על ראשיתה של הציונות.

פרק 14 – רב-המכר הלא פופולרי. על לימוד תנ"ך.

פרק 15 – 'עמך עמי וא-להיך א-להי', על סוגיית הגיור (חלק א').

פרק 16 – 'עמך עמי וא-להיך א-להי', על סוגיית הגיור (חלק ב').

album 1400W