Tag: השבת אבדה

פרק 5 – אז להחזיר לנורווגים את הארנק? על השבת אבדה.

הרב נח מורוף מקונטיקט מצא אלפי דולרים מוחבאים בתוך שולחן שקנה מיד שניה. מה הוא עשה עם הכסף? האם צריך להשיב אבדה לגוי? מהו החוק לגבי אבדות ומציאות בארץ ובעולם? באילו ערים בעולם יש סיכוי גבוה לקבל בחזרה ארנק שאבד? ובאילו יש סיכוי נמוך? מסע בעקבות אבדות ברחבי העולם – יש גם כמה ממצאים מפתיעים. . . . . . . . . . . . . . …

המשיכו בקריאה