Tag: אנטיוכוס הרביעי אפיפנס

פרק 9 – מאי חנוכה? על מרד המקבים.

מטבע מהתקופה החשמונאית, מימי יוחנן הורנוס
מה פתאום גזרו גזירות דת על היהודים? מי מהיהודים הצטרף למרד? וכמה הם היו? היו גם יהודים 'מתיוונים' – מי הם היו, ומה היה כוחם? מה היה מהלך הקרבות? מתי הוקמה המדינה החשמונאית? ואיזו מין מדינה היא הייתה? ולמה ממשיכים לחגוג את חנוכה אחרי שהיא התמוטטה? ואחרי שבית המקדש נחרב? . . … . . . . . . . . . . . . . . …

המשיכו בקריאה